Istraživaonica

Istraživaonica

vaspitači: Dumnić Maja, Ilić Branka „Istraživaonica“ je domska sekcija koja u našem domu radi od školske 2004/2005 godine. Osnovni cilj rada sekcije je da upozna učenike, sa karakteristikama naučnog istraživanja i njegovog izvođenja te zajedno sa njima u toku školske...