Kontakt podaci osoblja i službi Doma

Direktor, tel: 021/528-073
Jasmina Švonja, profesor fizike
e-mail: direktor@dombrankovokolo.rs

Pomoćnik direktora za smeštaj, ishranu i tehničke poslove, tel: 021/425-441
Predrag Gajić, master menadžer
e-mail: office@dombrankovokolo.rs

Šef vaspitne službe, tel: 021/528-263, lok 14
Branka Ilić, diplomirani školski psiholog – pedagog
e-mail: brankic.ilic@gmail.com

Vaspitači, tel: 021/528-263
e-mail: vaspitaci@dombrankovokolo.rs

1.Maja Dumnić, diplomirani psiholog
2. Sofija Gajić, profesor fizičkog vaspitanja
3. Slađana Lukić, diplomirani psiholog
4. Kristina Veličković, diplomirani dizajner tekstila
5. Dejana Budimčić, diplomirani geograf – turizmolog
6. Mirjana Joković, diplomirani sociolog
7. Rita Špajzer, mr pedagoških nauka
8. Dušica Polovina, diplomirani psiholog
9. Nenad Marjanović, profesor fizičkog vaspitanja
10. Zoran Grbić, profesor geografije
11. Mirjana Krejić, profesor fizičkog vaspitanja
12. Momčilo Jovanov, diplomirani psiholog – master
13. Bojan Ivljanin, profesor fizičkog vaspitanja
14. Rade Subašić, profesor fizičkog vaspitanja
15. Nikola Macura, master muzičke umetnosti
16. Dragan Miličić, magistar umetnosti – grafičar
17. Miloš Subašić, profesor fizičkog vaspitanja

Sekretar, tel: 021/422-784
Dragan Trišić, diplomirani pravnik
e-mail: sekretarijat@dombrankovokolo.rs

Službenik za zaštitu od požara i bezbednosti i zdravlja naradu, tel: 021/422-784
Dragica Samardžić
e-mail: nabavke@dombrankovokolo.rs

Računovodstvo, tel: 021/310-15-18, fax: 310-15-19
1. Ana Balint, dipl. ecc, šef računovodstva
2. Leona Stanisavljević, računovođa
e-mail: dombrankovokolo@gmail.com

Ekonom, tel: 021/6622-160
Zoran Bajakić

Kuhinja, tel: 021/528-263, lok 16
1. Mira Sladojević, šef kuhinje
2. Dragica Vasić, glavni kuvar
3. Dragana Golubović, kuvar/poslastičar
4. Milica Raljić, kuvar/poslastičar
5. Snežana Jovanić, pomoćni kuvar
6. Rada Milić, pomoćni kuvar
7. Mitra Ivanović, pomoćni kuvar
8. Vida Stanković, pomoćni kuvar
9. Raja Stupar, pomoćni kuvar
10. Marija Stajčić, pomoćni kuvar

Obezbeđenje, tel: 021/528-263, lok 13

Održavanje, tel: 021/528-263, lok 12

1. Zoran Isailović, majstor na održavanju
2. Željko Raljić, pomoćni radnik

Spremačice, tel: 021/528-263, lok 18
1. Slavka Petrović
2. Angelina Malbaša
3. Biljana Simeunović
4. Snežana Stanišić
5. Danijela Stamenkovič Kurteši
6. Bogdana Avrić