Kontakt podaci osoblja i službi Doma

Direktor, tel: 021/528-073
Jasmina Švonja
e-mail: direktor@dombrankovokolo.rs

Šef službe za smeštaj, tel: 021/425-441
Predrag Gajić, master menadžer
e-mail: office@dombrankovokolo.rs

Šef vaspitne službe, tel: 021/528-263, lok 14
Branka Ilić, diplomirani školski psiholog – pedagog
e-mailbrankic.ilic@gmail.com

Vaspitači, tel: 021/528-263
Maja Dumnić, diplomirani psiholog
e-mail: maja.dumnic@dombrankovokolo.rs

Sofija Gajić, profesor fizičkog vaspitanja
e-mail: sofija.gajic@dombrankovokolo.rs

Slađana Lukić, diplomirani psiholog
e-mail: sladjana.lukic@dombrankovokolo.rs

Ljubica Rajković, profesor južnoslovenskih jezika
e-mail: ljubica.rajkovic@dombrankovokolo.rs

Dejana Budimčić, diplomirani geograf – turizmolog
e-mail: dejana.budimcic@dombrankovokolo.rs

Verica Grbić, profesor pedagogije
e-mail: verica.grbic@dombrankovokolo.rs

Rita Špajzer, mr pedagoških nauka
e-mail: rita.spajzer@dombrankovokolo.rs

Dušica Polovina, diplomirani psiholog
e-mail: dusica.polovina@dombrankovokolo.rs

Radoslav Ristić, profesor muzike
e-mail: radoslav.ristic@dombrankovokolo.rs

Zoran Grbić, profesor geografije
e-mail: zoran.grbic@dombrankovokolo.rs

Mirjana Krejić, profesor fizičkog vaspitanja
e-mail: mirjana.krejic@dombrankovokolo.rs

Momčilo Jovanov, diplomirani psiholog – master
e-mail: momcilo.jovanov@dombrankovokolo.rs

Bogdan Poštić, diplomirani biolog
e-mail: bogdan.postic@dombrankovokolo.rs

Stevan Filipović, akademski vajar
e-mail: stevan.filipovic@dombrankovokolo.rs

Srđan Đurović, profesor geografije
e-mail: srdjan.djurovic@dombrankovokolo.rs

Vladimir Veličković, dipl. ing. tehnologije; master profesor stručnih predmeta
e-mail: vladimir.velickovic@dombrankovokolo.rs

Miloš Subašić, profesor fizičkog vaspitanja
e-mail: milos.subasic@dombrankovokolo.rs

Sekretar, tel: 021/422-784
Dragan Trišić, diplomirani pravnik
e-mail: sekretarijat@dombrankovokolo.rs

Referent saradnik za bezbednost na radu i poslova javnih nabavki, tel: 021/422-784
Dragica Samardžić
e-mail: nabavke@dombrankovokolo.rs

Računovodstvo, tel: 021/310-15-18, fax: 310-15-19
Ana Balint, dipl. ecc, šef računovodstva
Leona Stanisavljević, računovođa
e-mail: dombrankovokolo@gmail.com

Ekonom, tel: 021/6622-160
Zoran Bajakić

Kuhinja, tel: 021/528-263, lok 16
Mira Sladojević, šef kuhinje
Dragica Vasić, kuvar
Svetlana Vukmanović
Rada Milić
Snežana Jovanić
Dragana Golubović
Branislav Čađenović
Helena Zabunović
Vida Stanković

Obezbeđenje, tel: 021/528-263, lok 13

Održavanje, tel: 021/528-263, lok 12

Zoran Isailović, majstor na održavanju
Miroslav Krasić, pomoćni radnik

Domar – kurir, tel: 021/528-263, lok 17
Nikolić Borislav

Spremačice, tel: 021/528-263, lok 18
Slavka Petrović
Angelina Malbaša
Biljana Simeunović
Snežana Stanišić