Kontakt podaci osoblja i službi Doma

Direktor, tel: 021/528-073
Jasmina Švonja, profesor fizike
e-mail: direktor@dombrankovokolo.rs

Pomoćnik direktora za smeštaj, ishranu i tehničke poslove, tel: 021/425-441
Predrag Gajić, master menadžer
e-mail: office@dombrankovokolo.rs

Šef vaspitne službe, tel: 021/528-263, lok 14
Branka Ilić, diplomirani školski psiholog – pedagog
e-mail: brankic.ilic@gmail.com

Vaspitači, tel: 021/528-263
e-mail: vaspitaci@dombrankovokolo.rs

1. Maja Dumnić, diplomirani psiholog
2. Sofija Gajić, profesor fizičkog vaspitanja
3. Slađana Lukić, diplomirani psiholog
4. Kristina Veličković, diplomirani dizajner tekstila
5. Dejana Budimčić, diplomirani geograf – turizmolog
6. Verica Grbić, profesor pedagogije
7. Rita Špajzer, mr pedagoških nauka
8. Dušica Polovina, diplomirani psiholog
9. Radoslav Ristić, profesor muzike
10. Zoran Grbić, profesor geografije
11. Mirjana Krejić, profesor fizičkog vaspitanja
12. Momčilo Jovanov, diplomirani psiholog – master
13. Bojan Ivljanin, profesor fizičkog vaspitanja
14. Stevan Filipović, akademski vajar
15. Srđan Đurović, profesor geografije
16. Dragan Miličić, magistar umetnosti – grafičar
17. Miloš Subašić, profesor fizičkog vaspitanja

Sekretar, tel: 021/422-784
Dragan Trišić, diplomirani pravnik
e-mail: sekretarijat@dombrankovokolo.rs

Službenik za zaštitu od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, tel: 021/422-784
Dragica Samardžić
e-mail: nabavke@dombrankovokolo.rs

Računovodstvo, tel: 021/310-15-18, fax: 310-15-19
1. Ana Balint, dipl. ecc, šef računovodstva
2. Leona Stanisavljević, računovođa
e-mail: dombrankovokolo@gmail.com

Ekonom, tel: 021/6622-160
Zoran Bajakić

Kuhinja, tel: 021/528-263, lok 16
1. Mira Sladojević, šef kuhinje
2. Dragica Vasić, glavni kuvar
3. Dragana Golubović, kuvar/poslastičar
4. Milica Raljić, kuvar/poslastičar
5. Svetlana Vukmanović, pomoćni kuvar
6. Snežana Jovanić, pomoćni kuvar
7. Rada Milić, pomoćni kuvar
8. Helena Zabunović, pomoćni kuvar
9. Vida Stanković, pomoćni kuvar
10. Raja Stupar, pomoćni kuvar

Obezbeđenje, tel: 021/528-263, lok 13

Održavanje, tel: 021/528-263, lok 12

1. Zoran Isailović, majstor na održavanju
2. Marija Stajčić, pomoćni radnik

Spremačice, tel: 021/528-263, lok 18
1. Slavka Petrović
2. Angelina Malbaša
3. Biljana Simeunović
4. Snežana Stanišić