Video za preuzimanje

Video za preuzimanje

Video materijali sa 26. Republičkih susreta domova učenika srednjih škola, Novi Sad, prema kategorijama: 1. Dramski prikaz,2. Poetsko-scenski prikaz3. Muzičko stvaralaštvo4. Moderan ples5. Folklor Preuzmi ovde…