vaspitači: Dumnić Maja, Ilić Branka

Istraživaonica“ je domska sekcija koja u našem domu radi od školske 2004/2005 godine.

Osnovni cilj rada sekcije je da upozna učenike, sa karakteristikama naučnog istraživanja i njegovog izvođenja te zajedno sa njima u toku školske godine realizuje nekoliko anketa, istraživanja…

Pored ovih aktivnosti, bavimo se raznovrsnom psihološkom problematikom, životom u Domu, kroz radionice, tribine, izradu edukativnih panoa…

Prezentacija: Istrazivaonica.pptx