Sekcije

Sekcije i aktivnosti za školsku 2016/17.

 

1. Istraživaonica

– vasp. Dumnić Maja, Ilić Branka

2. Kult – tura

– vasp. Lukić Slađana, Polovina Dušica

3. Recitatorska

– vasp. Lukić Slađana, polovina Dušica

4. Kreativna

– vasp. Rajković Ljubica

5. Biblioteka

– vasp. Rajković Ljubica

6. Literarna

– vasp. Rajković Ljubica

7. Muzička

– vasp. Ristić Radoslav

8. Likovna

– vasp. Stanković Bojan, Opačić Aleksandar

9. Ples

– vasp. Krejić Mirjana, Gajić Sofija

10. Folklor

– vasp. Budimčić Dejana, Subašić Miloš

11. Video i foto

– vasp. Đurović Srđan

12. Teretana

– vasp. Krejić Mirjana, Subašić Miloš

13. Medijacija

– vasp. Grbić Verica

14. Parlament

– vasp. Grbić Verica

15. Ekološka

– vasp. Jokić Maja, Špajzer Rita

16. Ribolovačka

– vasp. Ristić Radoslav, Poštić Bogdan

17. Odbojka – devojke

– vasp. Budimčić Dejana

18. Odbojka – momci

– vasp. vasp. Subašić Miloš

19. Košarka  – devojke

– vasp. Subašić Miloš

20. Košarka – momci

– vasp. Veličković Vladimir

21. Fudbal – devojke

– vasp. Špajzer Rita

22. Fudbal – momci

– vasp. Krejić Mirjana

23. Šah

– vasp. Jovanov Momčilo, Poštić Bogdan

24. Stoni tenis

– vasp. Đurović Srđan

25. Plivanje

– vasp. Gajić Sofija

26. Rekreativna

– vasp. Jovanov Momčilo, Subašić Miloš

27. Pešačenje u prirodi

– vasp. Grbić Zoran, JovanovMomčilo

28. Turistička sekcija

– vasp. Budimčić Dejana, Dumnić Maja