Učenje i slobodno vreme

Biblioteka, učionice i kabineti

Dom poseduje biblioteku sa 3.700 registrovanih naslova. U okviru biblioteke nalazi se i muška učionica u kojoj su računari svih muških grupa.

Na ženskom delu nalaze se 3 učionice u kojima se nalaze računari od ženskih vaspitnih grupa.

Pored toga Dom poseduje i muzički kabinet sa više muzičkih instrumenata koji učenici koriste za vežbanje i likovni atelje u kome učenici mogu da rade svoje likovne radove.

Pored svega navedenog učenicima je na raspolaganju i kafe klub, koji oni sami vode uz saradnju sa Učeničkim Parlamentom. Treba spomenuti dvorište Doma koje je preuređeno i prilagođeno potrebama stanara Doma.

Zajedničke prostorije za vaspitni rad