Istorijat

Davne 1936. godine, Trgovinsko-industrijska i zanatska komora u Novom Sadu odlučila je da organizovano vodi brigu o obrazovanju novih kadrova i dogovorili su se da to čine kroz osnivanje doma učenika. Nacrt Pravilnika fonda učeničkog doma trgovinsko-industrijske i zanatske komore predat je na razmatranje 12. 12. 1936. godine, a na 23. sednici 1938. godine jednoglasno je usvojen.

Dom Brankovo kolo, danas

Planirano je da u učenički dom budu primljena samo sposobna deca, prvenstveno deca privrednika van Novog Sada, koji žele da osposobe decu za „valjane i stručno potpuno spremne privrednike“. U domu su smatrali da treba da postoji mogućnost za dobijanje opšteg obrazovanja i vaspitanja. Cilj fonda bio je da se podigne dom za smeštaj zanatskih, trgovačkih i ugostiteljskih učenika i mlađih pomoćnika. Odredili su i uslove za prijem pitomaca o kojima je odlučivala Uprava fonda:

  • Da imaju 14 godina, da su najmanje sa dobrim uspehom završili 4 razreda srednje škole (današnji 8.razred OŠ), a za zanatske učenike da dokažu učeničkim ugovorom sa vlasnicima radnji ili poslovnom knjižicom da je pomoćnik;
  • Da su državljani Kraljevine Jugoslavije i da vladaju potpuno državnim jezikom;
  • Da su fizički i duševno potpuno zdravi, što dokazuju lekarskim uverenjem.

Čuveni arhitekta Đorđe Tabaković (1897-1971) projektovao je u julu 1939.godine zgradu Šegrtskog doma u Visarionovoj 3. Izgradnju je vodilo Građevinsko preduzeće „Nedeljkov i Avramović“ po ceni od 2,8 miliona dinara, a završen je u jesen 1940.godine, kada je bio i useljen.

Iznad glavnog ulaza stajao je veliki natpis u dva reda:
ŠKOLA ZA TRGOVINU I DEKORATIVNU VEŠTINU – PRIVREDNIKOV UČENIČKI DOM.

Zgrada Privrednikovog šegrtskog doma osvećena je 29.12.1940.godine, a opisuju je kao veliku, lepu građevinu u kojoj će pored Šegrtskog doma biti smeštena i Škola za dekorativnu umetnost.

Prema dostupnim podacima, ovaj dom je osnovan 1938.godine, a počeo je sa radom 1940.godine, ali postoji i mogućnost da je dom počeo sa radom već 1938.godine kao Internat za mušku omladinu, odnosno Privrednikov šegrtski dom u nekom drugom prostoru, do useljenja u novu zgradu 1940.godine u Visarionovoj ulici.

U vreme Drugog svetskog rata , u zgradi šegrtskog doma bila je smeštena Nemačka građanska škola.

Nakon Drugog svetskog rata, dom postaje državni, ali namena se nije promenila. Umesto šegrtski dom, postaje Dom učenika u privredi br.1 i 2.(muški i ženski deo) Upravnik doma učenika br.1, 1950.godine bio je Popović Đorđe, a upravnik Doma učenika br.2 bila je Marković Radinka.

Građen prema tadašnjim standardima, očekivanjima i propisima, objekat je sa istom namenom sačuvan do danas, uz mnogobrojne adaptacije u skladu sa napredovanjem tehnologije rada.

Davnašnje peći na drva i ugalj zamenjene su daljinskim centralnim grejanjem, a kupanje subotom po zadatom rasporedu zamenjeno je stalno dostupnom toplom vodom. Sobe i učionice za po 35-40 učenika adaptirane su u sobe sa dva, tri ili četiri kreveta, šporeti na drva zamenjeni su električnim i konačno konvektomatima za pripremanje jela na pari, bez ulja i masti.

Reformom iz 1954. ustanova je preimenovana u „Dom za omladinu“ rešenjem Narodnog odbora grada Novog Sada.

Ukidanjem nekoliko ustanova ovog tipa i pripajanjem objekta izgrađenog 1964. (Internata „Đura Jakšić“) u jednu ustanovu, godine 1974. upisan je u registar Okružnog privrednog suda Dom učenika „Brankovo kolo“.

Godine 1954. ustanova je preimenovana u „Dom za omladinu“ rešenjem Narodnog odbora grada Novog Sada.

Ukidanjem nekoliko ustanova ovog tipa i pripajanjem objekta izgrađenog 1964. (Internata „Đura Jakšić“) u jednu ustanovu, godine 1974. upisan je u registar Okružnog privrednog suda Dom učenika „Brankovo kolo“.

Ime je dobio po pesniku Branku Radičeviću koji je sredinom devetnaestog veka, srpsku poeziju oplodio čistim narodnim jezikom. Rođen je 28. 03. 1824. godine. Na datum njegovog rođenja Dom učenika srednjih škola „Brankovo kolo“ obeležava Dan doma.