Ovde možete pregledati oglase i preuzeti dokumentaciju u postupcima javnih nabavki za tekuću godinu, koji se pokreću u skladu sa Zakonom.

JN 4/20-MV – Usluge fiksne i mobilne telefonije

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - partija 2 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - partija 1 Odluka o dodeli Ugovora Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Odgovori na pitanje Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje...

JN 5/20-MV – Osiguranje

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Odluka o dodeli Ugovora Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija