Javne nabavke

Ovde možete pregledati oglase i preuzeti dokumentaciju u postupcima javnih nabavki za tekuću godinu, koji se pokreću u skladu sa Zakonom.