Video materijali sa 26. Republičkih susreta domova učenika srednjih škola, Novi Sad, prema kategorijama:

1. Dramski prikaz,
2. Poetsko-scenski prikaz
3. Muzičko stvaralaštvo
4. Moderan ples
5. Folklor