Poštovani,
Obaveštavamo Vas da zaduženje za plaćanje smeštaja i ishrane uplaćujete na NOVI broj žiro-računa:

840-31392845-57
model 97, poziv na broj: 9702170040174231700


Ispred imena i prezimena uplatioca (ime učenika) upisati evidencioni broj učenika (broj se nalazi na kartici učenika), isti broj upisati i u svrhu uplate.
Sve uplate koje nisu izvršene na opisani način neće biti evidentirane.


U prilogu je primer uplatnice