Useljenje 2017/18

OBAVEŠTENjE

Useljenje učenika u Dom je u četvrtak, 31. 08. 2017. godine, u periodu od 14,00 do 20,00 časova.

Pauza je u periodu od 17,00 do 17,30 časova.

Učenici prilikom useljenja obavezno treba da dostave lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od 15 dana. Na uverenju treba da stoji da je učenik sposoban za kolektivni smeštaj.

Učenici donose svoju posteljinu (jastuk, navlake, prekrivače).

Cena smeštaja za mesec septembar 2017. godine iznosi 6.500,00 dinara. U tu cenu je uračunat smeštaj i ishrana za mesec septembar, izrada ID kartice učenika i osiguranje učenika.

Uplata se vrši u Domu u kancelariji službe za smeštaj i ishranu.

Prilikom dolaska učenik se obavezno fotografiše u Domu za njegovu ID karticu.