REZULTATI KONKURSA 2023/24.

Rang lista koja je objavljena je preliminarna lista.

Konačna rang lista biće objavljena nakon isteka roka za prigovor.

Mesta koja trenutno nisu popunjena ostvljena su za učenika koji su konkurisali za smeštaj i koji su se tom prilikom evidentirali da pripadaju jednoj od osetljivo društvenih grupa.

Oni učenici koji nisu dostavili dokaze prilikom podnošenja prijave to treba da dokažu prilaganjem potrebnih dokumenata u periodu od 23. do 28. avgusta 2023. godine.

Rok za prigovor na objavljenu preliminarnu rang listu je do ponedeljka, 27. jula 2023. godine, do 12,00 časova. Prigovori se podnose lično u domu učenika srednjih škola „Brankovo kolo“ Novi Sad, na adresi ustanove, Episkopa Visariona broj 3.

Prigovori se podnose radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 časova.

Napominjemo, u razmatranje prigovora, uzimaju se samo oni prigovori koji su opravdani, u smislu da Komisija nije dobro izvršila obračun bodova za učenika koji podnosi prigovor.

Prigovori u vidu molbi da se obezbedi smeštaj za učenike, a kojima je obračun bodova dobar, neće se uzimati u obzir i razmatrati.

 PRELIMINARNA RANG LISTA

DEVOJČICE – PRIMLJENE

DEVOJČICE – ISPOD CRTE 

DEČACI – PRIMLJENI

DEČACI – ISPOD CRTE

Obaveštenje


Upis za školsku 2023/24.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razovoja, raspisalo je

K O N K U R S

ZA PRIJEM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU UČENIKA ZA ŠKOLSKU I 2023 / 2024. GODINU.

Obaveštenje

Prijave na Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2023/2024. godinu obaviće se u periodu od 03. jula 2023. godine do 14. jula 2023. godine.

Radno vreme komisije je u vremenu od 09,00 do 14,00 časova svakog radnog dana.
Radno vreme subotom je od 09,00 do 13,00 časova. Nedeljom komisija ne radi.

Učenici koji elektronski popune prijavu uobavezi su da lično dostave svu neophodnu dokumentaciju.

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE:

Uputstvo za popunjavanje prijave za konkurs

  • Prilikom otvaranja prijave dobija se broj koji je OBAVEZNO zapamtiti i koji je potrebno prijaviti komisiji prilikom podnošenja dokumenata za konkurs.
  • Prijava se popunjava na latinici. CAPS LOCK na tastaturi treba da bude uključen. Obavezno upisati YU znake (Š, Đ, Č, Ć, Ž).
  • Bez dobro unetog JMBG učenika nije moguće popuniti prijavu.
  • Prijava treba da bude popunjena sa tačnim i ispravnim podacima.
  • Na mestu gde se upisuje podnosioc prijave, ako je to uradio jedan od roditelja, potrebno je samo pritisnuti taster F1 ili taster F2. Time se izabere ko je popunio prijavu, otac ili majka. Ako prijavu popunjava učenik ili neka druga osoba, ona upisuje svoje ime i prezime.
  • Prijavu koju je učenik popunio on-line komisija će odštampati i priložiti uz predata dokumenta.
  • Učenici su u obavezi da komisiji dostave dokumenta lično u periodu od 03.07.2022. do 14.07.2022. godine (radnim danom) u vremenu predviđenim za rad komisije koji će biti objavljen.

Link na online aplikaciju: