OBAVEŠTENJE O USELJENJU UČENIKA

Useljenje učenika obaviće se u nedelju, 01. septembra 2019. godine, u periodu od 14,00 do 20,00 časova. Pauza je u periodu od 17,00 do 17,30 časova.
Prilikom useljenja doneti:

  1. Lekarsko uverenje da je dete sposbno za samostalan boravak u kolektivnom smeštaju (ne sme biti starije od 15 dana);
  2. Izvod iz matične knjige rođenih;
  3. Komplet posteljinu (jastuk, navlake, prekrivač);
  4. Svoje lične stvari.

Prilikom useljenja roditelj (staratelj) potpusuje Ugovor o korišćenju usluga sa Domom.

Uplata za mesec septembar 2019. godine iznosi 6.500,00 dinara. U tu je cenu uračunata participacija smeštaja učenika, osiguranje učenika i izrada učeničke ID kartice.

Primalac: Dom učenika srednjih škola „Brankovo kolo“ Novi Sad
Svrha uplate: Za smeštaj u domu
Iznos: 6.500,00
Broj žiro računa: 840-125667-69