Javne nabavke – arhiva

8/17-MB – Usluge obezbeđenja

Posted on Dec 14, 2017 in Javne nabavke - arhiva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Pitanje i odgovor KONKURSNA dokumentacija Poziv za podnošenje...

Read More

7/17-MB – Ugradnja laminata

Posted on Jun 20, 2017 in Javne nabavke - arhiva

Odluka o dodeli Ugovora Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2. IZMENA KONKUSNE DOKUMENTACIJE Odgovor na pitanje IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Poziv za podnošenje ponuda KONKURSNA DOKUMENTACIJA,...

Read More

JN 3/17-MV – Hemijska sredstva za čišćenje

Posted on May 23, 2017 in Javne nabavke - arhiva

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Odluka o dodeli Ugovora IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Poziv za podnošenje ponuda KONKURSNA...

Read More

JN 6/17-MV – Usluge odrzavanja softvera

Posted on May 21, 2017 in Javne nabavke - arhiva

Usluge održavanja softvera: Partija 1. Održavanje softvera – “Knjigovodstvo i poslovanje doma” Partija 2. Održavanje softvera – “Obračun zarada” Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 1 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 2 Odluka o dodeli Ugovora Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje...

Read More

JN 4/17-MV – Usluge fiksne i mobilne telefonije

Posted on Apr 27, 2017 in Javne nabavke - arhiva

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru -partija 2 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru -partija 1 Odluka o dodeli Ugovora Poziv za podnošenje ponuda KONKURSNA...

Read More

JN 5/17-MV – Osiguranje

Posted on Mar 23, 2017 in Javne nabavke - arhiva

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Zaključak o tehničkoj ispravci Odluke od dodeli ugovora Odluka o dodeli ugovora Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje...

Read More