Srednje škole u Novom Sadu

Gimnazija ”Jovan Jovanović Zmaj”
Adresa: Zlatne grede 4, Novi Sad
Telefon: 021/529-185
Website: www.jjzmaj.edu.rs
Email: jjzmaj@eunet.rs

Gimnazija ”Svetozar Marković”
Adresa: Njegoševa 22, Novi Sad
Telefon: 021/4721-924
Website: www.s-markovic.edu.rs
Email: gim.markovic@gmail.com

Gimnazija ”Isidora Sekulić”
Adresa: Vladike Platona 2, Novi Sad
Telefon: 021/457-132
Website: www.gimnazis.edu.rs
Email: gimnazis@mts.rs

Gimnazija ”Laza Kostić”
Adresa: Laze Lazarevića 1
Telefon: 021/6466-766
Website: www.gimnazijalazakostic.edu.rs
Email: lakogim@gmail.com

Srednja škola ”Svetozar Miletić”
Adresa: Narodnih heroja 7, Novi Sad
Telefon: 021/423-655
Website: www.ekosmile.edu.rs
Email: office@ekosmile.edu.rs

Medicinska škola ”7. april”
Adresa: Vojvode Knićanina 1, Novi Sad
Telefon: 021/6541-299
Website: 7april.edu.rs
Email: 7april@open.telekom.rs

Poljoprivredna škola sa domom učenika (Futog)
Adresa: Carice Milice 2, Futog
Telefon: 021/895-096
Website: www.poljosko.edu.rs
Email: poljosko@eunet.rs, domfutog@eunet.rs
Facebook: stranica

Srednja mašinska škola
Adresa: Bulevar kralja Petra prvog 38, Novi Sad
Telefon: 021/444-606
Website: www.masinskans.edu.rs
Email: mashinska@neobee.net

Elektrotehniča škola ”Mihajlo Pupin”
Adresa: Futoška ulica 17, Novi Sad
Telefon: 021/421-566
Website: www.etspupin.edu.rs
Email: mpupin@open.telekom.rs

Tehnička škola ”Pavle Savić”
Adresa: Šajkaška 34, Novi Sad
Telefon: 021/633-9751
Website: tspavlesavic.edu.rs
Email: tspavles@nspoint.net

Tehnička škola ”Mileva Marić-Ajnštajn”
Adresa: Gagarinova 1, Novi Sad
Telefon: 021/443-444
Website: mmaricajnstajn.edu.rs
Email: tschoolns@neobee.net

Saobraćajna škola ”Pinki”
Adresa: Šumadijska 12 a, Novi Sad
Telefon: 021/527-155
Website: sspinki.edu.rs
Email: sspinki@eunet.rs

Muzička škola ”Isidor Bajić”
Adresa: Njegoševa 9, Novi Sad
Telefon: 021/529-078
Website: www.isidorbajic.edu.rs
Email: isabajic@sbb.rs

Baletska škola
Adresa: Jevrejska 7, Novi Sad
Telefon: 021/529-225
Website: www.baletska.com
Email: baletska@neobee.net

Škola za dizajn ”Bogdan Šuput”
Adresa: Janka Veselinovića 22, Novi Sad
Telefon: 021/512-244
Website: skolazadizajnbogdansuput.edu.rs
Email: designbs@nspoint.net

Škola za osnovno i srednje obrazovanje ”Milan Petrović”
Adresa: Braće Ribnikara 32, Novi Sad
Telefon: 021/6621-253
Website: www.smp.edu.rs
Email: skolamp@eunet.rs