Poštovani roditelji i učenici,

Nadamo se da ste svi zdravo i dobro.

​Želimo da vas obavestimo da možemo da obezbedimo smeštaj u domu za manji broj učenika nekoliko dana, uz poštovanje određenih zahteva i mera, zbog važeće epidemije. U isto vreme želimo da utvrdimo broj učenika koji bi došli u Dom.

​U junu mesecu domovi mogu da se otvore isključivo za one učenike koji zbog popravljanja ocena i polaganja maturskih ispita moraju da borave u školi, a ne mogu svoj smeštaj da organizuju na drugi način. Da bi učenik mogao da boravi u domu, potrebno je:

  • da ima opravdan razlog (zakazano odgovaranje u školi ili polaganje maturskih ispita uz pisanu izjavu roditelja)
  • da donese lekarsko uverenje da je sposoban za kolektivni smeštaj, ne starije od tri dana od dana dolska u dom
  • da na prijemu nema temperaturu i znake respiratorne infekcije.

​Dom je, zbog važeće zdravstvene epidemije, u mogućnosti da učenike primi u manjem broju i smesti u odvojene sobe, uz poštovanje zdravstveno preventivnih mera: nošenje maski i održavanje fizičke udaljenosti među učenicima.

​Nismo u mogućnosti da učenicima obezbedimo ishranu za vreme kratkotrajnog boravka u domu, tako da učenici sami treba da obezbede ishranu.

​Zbog potrebe da obavestimo nadležno Ministarstvo o eventualnom broju učenika i dužini boravka u Domu tokom juna meseca do petka 22. 05. 2020. godine, molimo Vas da razmislite i obavestite nas preko grupnih vaspitača, o vremenu dolaska i dužini boravka vašeg deteta u domu, do 21. 05. 2020. godine do 20:00 časova.

​Ukoliko budemo u mogućnosti, u zavisnosti od prijavljenog broja učenika, obavestićemo vas o radu doma u junu mesecu.