JN 6/20-MV – Usluge održavanja softvera, partija 1 i 2