JN 10/19-MV – Mašna za pranje belogposuđa i štednjak za kuhinju