JN 6/17-MV – Usluge odrzavanja softvera

Usluge održavanja softvera:

Partija 1. Održavanje softvera – “Knjigovodstvo i poslovanje doma”
Partija 2. Održavanje softvera – “Obračun zarada”