PDF Dokument za preuzimanje: Saopštenje za javnost

U utorak 30.09.2014. u večernjim satima nekolicina učenika je prijavila zdravstvene tegobe sa simptomima povraćanja, bolova u stomaku i dijareje. Vaspitači koji su bili u smeni su ih obišli i posavetovali u vezi daljeg vladanja i dijetalne ishrane.

Tokom noći je došlo do eskalacije tegoba kod učenika. U periodu od 22h 30.09.2014. do 10h narednog dana sa učenicima je u Domu neprekidno boravilo devet vaspitača i direktor Doma. Tokom tog perioda intervenisalo je četiri ekipe hitne pomoći, a od jutarnjih sati 01.10.2014. u Domu je stacionirana dežurna lekarska ekipa sastavljena od pedijatra i medicinske sestre. Tokom čitave noći evidentirani su oboleli učenici, obezbeđen im je nadzor, kontaktirani su njihovi roditelji…

Na osnovu poziva lekara Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad, dana 01.10.2014. godine u 01 čas i 15 minuta i sumnje na trovanje hranom među učenicima, ekipa Centra za kontrolu i prevenciju bolesti odmah je izašla na teren, evidentirala stanje i izadala preporuke za dalji rad sa učenicima.

Dodatno su angažovane spremačice da bi obezbedile čistoću i dezinfekciju sanitarnih čvorova, kako bi učenici koji nisu bolesni bili zaštićeni.

Svim učenicima je pružena adekvatna i pravovremena lekarska pomoć. U toku noći 30.09.2014. i jutra 01.10.2014. hospitalizovano je pet devojčica, a u jutarnjim i prepodnevnim časovima 01.10.2014. i četiri dečaka. Neki od njih su u toku prepodneva napustili bolnicu. Lekarka – pedijatar je tokom svog boravka u Domu redovno obilazila i pregledala učenike sa intenzivnijim simptomima i savetovala da ukoliko se tegobe pojave da lečenje nastave kod kuće, uz ambulantnu konsultaciju sa svojim lekarima.

Tokom prepodneva 01.10. 2014. godine u Domu učenika je izvršen vanredni sanitarni pregled od strane Odeljenja za sanitarnu inspekciju Novog Sada. Uzeti su brisevi svih zaposlenih u sektoru ishrane kao i uzorci hrane koji su pripremljeni i konzumirani u domu 29. i 30.09.2014. godine. Napominjemo da je Inspekcija utvrdila da svi zaposleni radnici Doma, u sektoru ishrane, imaju urednu i validnu sanitarnu dokumentaciju.

Istog dana, 01.10. 2014. godine, Veterinarska inspekcija, Uprave za veterinu Republike Srbije je po službenoj prijavi od strane Instituta za javno zdravlje Vojvodine, izvršila kontrolu i utvrdila da „u Domu učenika postoji implementiran sistem bezbednosti hrane, kao i primena, praćenje i evidentiranje dobre distributivne prakse“.

Prema našim podacima od 01.10.2014. Dom je, uz konsultacije sa roditeljima učenika, napustilo 38 momaka i 48 devojčica. Epidemiološkoj službi je tog dana prijavljeno 100 učenika sa tegobama. Neki od učenika sa tegobama su ostali u Domu, i pod stalnim su nadzorom vaspitača.

Domska kuhinja je tokom 01.10.2014. po nalogu načelnika Centra za kontrolu i prevenciju bolesti redovno radila, pripremajući dijetalni ishranu za decu sa tegobama, i redovnu hranu za ostale učenike.

Danas, 02.10.2014. na oporavku na Infektivnoj klinici KBC Vojvodina nalazi se šest devojčica i jedan dečak. Ukupno je evidentirano 120 učenika sa blažim ili težim tegobama.

Prema preporuci načelnika Centra za kontrolu i prevenciju bolesti i dežurnih lekara svi segmenti Doma rade redovno i nesmetano.

Dom je u stalnom kontaktu sa svim nadležnim inspekcijskim i zdravstvenim službama u očekivanju rezultata laboratorijskih analiza.

DIREKTOR DOMA
Stevan Filipović