Upis 2017/18.

 


Odluka o pravu na smeštaj  >>


Rezultati konkursa

Primljeni

Lista čekanja


Žalbe na rezultate, podnose se lično u Domu do 25. 07. 2017. godine
u vremenu od 09,00 do 14,00 časova.


Raspisan je konkurs za upis za školsku 2017/18. godinu

Dokumenti: 

Rešenje o Konkursu 2017/18.

Uverenje o prihodima