Kontakti podaci osoblja i službi Doma

Direktor, tel: 021/528-073
Jasmina Švonja
e-mail: direktor@dombrankovokolo.rs

Šef službe za smeštaj, tel: 021/425-441
Predrag Gajić, master menadžer
e-mail: office@dombrankovokolo.rs

Šef vaspitne službe, tel: 021/528-263, lok 14
Branka Ilić, diplomirani školski psiholog – pedagog
e-mailbrankic.ilic@gmail.com

Vaspitači, tel: 021/528-263
e-mail: vaspitaci@dombrankovokolo.rs
Maja Dumnić, diplomirani psiholog
Maja Jokić, profesor pedagogije
Slađana Lukić, diplomirani psiholog
Ljubica Rajković, profesor južnoslovenskih jezika
Dejana Budimčić, diplomirani geograf – turizmolog
Verica Grbić, profesor pedagogije
Rita Špajzer, mr pedagoških nauka
Dušica Polovina, diplomirani psiholog
Radoslav Ristić, profesor muzike
Zoran Grbić, profesor geografije
Mirjana Krejić, profesor fizičkog vaspitanja
Momčilo Jovanov, diplomirani psiholog – master
Bogdan Poštić, diplomirani biolog
Stevan Filipović, akademski vajar
Srđan Đurović, profesor geografije
Vladimir Veličković, dipl. ing. tehnologije; master profesor stručnih predmeta
Miloš Subašić, profesor fizičkog vaspitanja

Sekretar, tel: 021/422-784
Dragan Trišić, diplomirani pravnik
e-mail: sekretarijat@dombrankovokolo.rs

Referent saradnik za bezbednost na radu i poslova javnih nabavki, tel: 021/422-784
Dragica Samardžić
e-mail: nabavke@dombrankovokolo.rs

Računovodstvo, tel: 021/310-15-18, fax: 310-15-19
Ana Balint, dipl. ecc, šef računovodstva
Leona Stanisavljević, računovođa
e-mail: dombrankovokolo@gmail.com

Ekonom, tel: 021/6622-160
Zoran Bajakić

Kuhinja, tel: 021/528-263, lok 16
Mira Sladojević, šef kuhinje
Dragica Vasić, kuvar
Svetlana Vukmanović
Rada Milić
Snežana Jovanić
Dragana Golubović
Jasmina Prica
Helena Zabunović
Vida Stanković

Obezbeđenje, tel: 021/528-263, lok 13
Miroslav Krasić, radnik obezbeđenja

Održavanje, tel: 021/528-263, lok 12
Nenad Vukas, majstor na održavanju
Zoran Isailović, majstor na održavanju

Domar – kurir, tel: 021/528-263, lok 17
Nikolić Borislav

Spremačice, tel: 021/528-263, lok 18
Slavka Petrović
Angelina Malbaša
Biljana Simeunović
Snežana Stanišić
Bogdana Avrić
Hanumica Džemailj