Konkurs 2022/23.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razovoja, raspisalo je

K O N K U R S

ZA PRIJEM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU UČENIKA ZA ŠKOLSKU I 2022 / 2023. GODINU.

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE:

Uputstvo za popunjavanje prijave za konkurs

  • Prilikom otvaranja prijave dobija se broj koji je OBAVEZNO zapamtiti i koji je potrebno prijaviti komisiji prilikom podnošenja dokumenata za konkurs.
  • Prijava se popunjava na latinici. CAPS LOCK na tastaturi treba da bude uključen. Obavezno upisati YU znake (Š, Đ, Č, Ć, Ž).
  • Bez dobro unetog JMBG učenika nije moguće popuniti prijavu.
  • Prijava treba da bude popunjena sa tačnim i ispravnim podacima.
  • Na mestu gde se upisuje podnosioc prijave, ako je to uradio jedan od roditelja, potrebno je samo pritisnuti taster F1 ili taster F2. Time se izabere ko je popunio prijavu, otac ili majka. Ako prijavu popunjava učenik ili neka druga osoba, ona upisuje svoje ime i prezime.
  • Prijavu koju je učenik popunio on-line komisija će odštampati i priložiti uz predata dokumenta.
  • Učenici su u obavezi da komisiji dostave dokumenta lično u periodu od 12.07.2022. do 22.07.2022. godine (radnim danom) u vremenu predviđenim za rad komisije koji će biti objavljen.